Błogosławieństwo od Ojca Świętego

Pod koniec stycznia uczniowie z klasy ósmej pod opieką swojej wychowawczyni s. Laury na godzinie wychowawczej napisali list do papieża Franciszka. W liście uczniowie opowiedzieli o sobie, o szkole, o swoich marzeniach i planach. Nie zabrakło w nim też ciepłych słów o rodzicach, nauczycielach. Uczniowie zapewnili też Ojca Świętego, że modlą się za Jego Świątobliwość i za cały Kościół. Pod koniec listu uczniowie poprosili papieża o modlitwę za dyrekcję, nauczycieli i rodziców, a w sposób szczególny o modlitwę w swoich intencjach, ze względu na zbliżające się egzaminy i ukończenie szkoły podstawowej, a także wybór nowej szkoły.

20 lutego otrzymaliśmy list z Watykanu, w którym jest napisane, że Ojciec Święty zawierza nasze intencje Matce Bożej i przesyła dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i uczniom szkoły swoje błogosławieństwo.

s.L

25 lutego, 2019