Opis budowy boiska

Budujemy boisko szkolne

IMG 3205Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach działań na rzecz „Roku Szkoły w Ruchu” nasza placówka oświatowa podjęła zobowiązanie budowy boiska sportowego.

W czerwcu 2013 - zaraz po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęliśmy prace przy budowie boiska. Najpierw uporządkowano teren (warzywnik Sióstr), potem rozpoczęły się prace ziemne. Przy dużym zaangażowaniu Rodziców naszych uczniów rozpoczęto prace drenarskie. Ogromnie dużo pomogli nam również Dobroczyńcy, którzy ofiarowali materiały oraz darmowy transport. Szacunkowy koszt tych prac wyniósł 50 tys zł. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostały ujęte jako wkład własny w ogólny koszt budowy boiska, który według kosztorysu ma wynieść 400 tys. zł.

Kolejny etap prac ziemnych polegał na usypaniu poszczególnych warstw materiałów: grubszy kamień, piasek, który należało zwałować. Następnie położono gruby kamień tzw. tłoczeń, a na końcu drobny kamień. Prace zostały zakończone na koniec listopada 2013 r.

W roku 2013 pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 tys. zł, z Zarządu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek 50  tys. zł oraz z Urzędu Miasta Jarosławia 140 tys. zł (w miesięcznych ratach).

Przewidywane dalsze prace związane z budową boiska zaplanowane w czasie wiosny to nawierzchnia oraz prace wykończeniowe. Szacunkowy koszt tych robót będzie wynosił ok. 300 tys. zł. W związku z powyższym w dalszym ciągu poszukujemy różnych źródeł finansowania, aby móc dokończyć budowę w czerwcu 2014 roku.

Możliwości wsparcia budowy boiska:

  • przekazanie 1 % podatku
  • wpłata na konto:
    / tytułem wpłaty: budowa boiska/
    Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu, ul. Głęboka 1
    NRB:   94 9096 0004 2001 0000 2046 0002

Dla nas liczy się każdy grosz. Za złożone ofiary składamy serdeczne "Bóg zapłać!".

Naszym WSZYSTKIM DOBROCZYŃCOM składamy serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc w realizacji powyższego zadania. Mamy nadzieję, że w przyszłości inwestycja ta poszerzy ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych w naszej szkole, co przyczyni się do rozwoju sprawności fizycznej i kształtowania prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży.

Błogosławiona Marcelina Darowska – Założycielka Zgromadzenia mówiła, że wdzięczność jest skalą duszy. Pragniemy zatem zapewnić WSZYSTKICH DOBROCZYŃCÓW o naszej modlitewnej pamięci, a za okazaną pomoc jeszcze raz bardzo dziękujemy.

 

Szkoła Sióstr Niepokalanek


To prywatna szkoła o profilu katolickim. Szkoła podstawowa, jak i wygaszane gimnazjum prowadzone są przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Szkoła ulokowana jest w budynkach klasztoru i otoczona kompleksem parkowym. Została założona w roku 1993 i od tego czasu prowadzona jest w duchu zasad wychowawczych bł. Marceliny Darowskiej.

© 2018 Szkoła Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Credits

Please publish modules in offcanvas position.