Misja i zadania szkoły

Misją naszej szkoły jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło się rozwijać wszechstronnie ( duchowo, intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie ) w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne w celu osiągnięcia dojrzałości i przygotowania go do podjęcia zadań społecznych, rodzinnych i zawodowych.

Zadania szkoły:

  1. Wyposażenie uczniów w umiejętności i wiedzę stosownie do ich rozwoju i zdolności, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz rozbudzanie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury.
  2. Ułatwienie rozumienia i poznania samego siebie, znajdowanie swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz pomaganie w podejmowaniu decyzji.
  3. Poszerzanie umiejętności i wiedzy związanych ze zdrowym stylem życia, ochroną środowiska oraz zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej.

Szkoła Sióstr Niepokalanek


To prywatna szkoła o profilu katolickim. Szkoła podstawowa, jak i wygaszane gimnazjum prowadzone są przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Szkoła ulokowana jest w budynkach klasztoru i otoczona kompleksem parkowym. Została założona w roku 1993 i od tego czasu prowadzona jest w duchu zasad wychowawczych bł. Marceliny Darowskiej.

© 2018 Szkoła Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Credits

Please publish modules in offcanvas position.