Mail 37-500 Jarosław, ul. Głęboka 1
  Email sp.niepokalanki@gmail.com
  Phone (016) 6217457
607 202 461 - s. Dyrektor
  Map Mapa dojazdu

Dla uczniów klas „0” – III:

 • 8.00 – początek zajęć
 • 12.15 – koniec zajęć
 • 12.15 – obiad i zabawa
 • 13.30 – odrabianie zajęć domowych (studium)
 • 14.30 – zabawa c.d.
 • 16.00 – koniec pobytu w szkole
 • Po obiedzie zaczynają się zajęcia dodatkowe według harmonogramu

 

Dla uczniów klas IV – VI:

 • 8.00 – początek zajęć
 • 13.05 lub 14.05 – koniec zajęć obowiązkowych
 • 13.05 – przerwa obiadowa
 • Po zajęciach rozpoczynają się różnego rodzaju koła zainteresowań, które wybrali uczniowie. Ci, którzy nie mają zajęć dodatkowych mogą pójść do domu, do świetlicy lub odrabiać lekcje w bibliotece szkolnej.