Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

1. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ALFIK 2007”

* klasa IV: Aleksandra Czarniecka – 72,5 punktów /najwyższy wynik w klasie/;

* klasa V: Mikołaj Rejterowski – 91 punktów /najwyższy wynik w klasie/.

* klasa VI: Małgorzata Kamińska – 82, 5 % punktów możliwych do uzyskania; dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 2 lokata; Łukasz Socha – 73,33 % punktów możliwych do uzyskania; dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 3 lokata.

2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”

* I miejsce w szkole: – Ewelina Machała /26 punktów/

* Dyplom Uznania: Oliwia Szkoła – kl. VI /23 p./; Radosław Ciemierkiewicz – kl. VI /22 p./; Łukasz Socha – kl. VI /21 p./; Aleksandra Kubecka – kl. VI /20 p./; Katarzyna Bąk – kl. VI /20 p./; Katarzyna Stybel – kl. VI /19 p./; Paweł Wiśniewski – kl. V /19 p./; Michał Lazar – kl. V /17 p./; Mikołaj Rejterowski – kl. V /16 p./; Kamil Cienki – kl. V /14 p./; Monika Oziębło – kl. V /14 p./; Maciej Bilik – kl. V /14 p./

3. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „KANGUR” (11 V 2008)

* Wyróżnienie: Joanna Hanus – kl. IV; Paweł Oziębło – kl. V; Maja Szymczak – kl. V; Małgorzata Kamińska – kl. VI.

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Krajobraz mojej małej Ojczyzny”

* III miejsce: Katarzyna Stybel – kl. VI

* Wyróżnienie: Katarzyna Bator – kl. IV, Joanna Hanus – kl. IV.

20 sierpnia, 2008