Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu

2020/2021

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. s. mgr Zakrzewska Jolanta dyrektor szkoły,

chemia,

edukacja dla bezpieczeństwa,

przyroda

2. mgr Dobrzyńska Magdalena język hiszpański
3. mgr Dzierżak Barbara fizyka
4. mgr Gałuszka Joanna biologia
5. s. mgr Gieniusz Ewa edukacja wczesnoszkolna,

zajęcia komputerowe

6. mgr Gmyrek Aneta biologia,

przyroda

7. mgr Godos Anna język polski
8. mgr Gwóźdź Jacek język angielski
9. mgr Hajko Barbara edukacja wczesnoszkolna
10. s. mgr Jażdżyk Aleksandra edukacja przedszkolna

religia

11. mgr Kałamarz Tadeusz muzyka
12. mgr Kolasińska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie do życia w  rodzinie

13. mgr Kołodziej Beata świetlica
14. mgr Konarska Anna matematyka
15. mgr Koszyk Małgorzata geografia
16. mgr Kovalenko Galyna wychowanie fizyczne
17. mgr Lemiech Barbara logopedia
18. mgr Łysik Ewelina język niemiecki,

nauczyciel wspomagający

19. mgr Mól Halina tańce
20. mgr Orłowska Małgorzata historia,

wiedza o społeczeństwie

21. mgr Płoskoń Marzena edukacja wczesnoszkolna
22. mgr Robins Magdalena język angielski
23. s. mgr Romaniuk Justyna plastyka

 

24. mgr Romańczuk Katarzyna edukacja przedszkolna
25. mgr Stec Małgorzata język polski
26. mgr Strzębała Sylwia wychowanie fizyczne,

gimnastyka korekcyjna

27. mgr inż. Sus Robert informatyka,

technika

28. mgr Sycz Katarzyna współorganizator kształcenia dziecka

z autyzmem

29. s. mgr Syrets Alesia religia
30. mgr Sztaf-Marciak Aneta biblioteka
31. mgr Wiecheć Iwona matematyka,

nauczyciel wspomagający

32. mgr Zaskalski Paweł szachy