Cennik opłat regulaminowych

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH W BIBLIOTECE
przy Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek
im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

 

& 1. Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

  1. Wysokość odszkodowania za zgubioną lub uszkodzoną książkę ustala nauczyciel bibliotekarz.

 

& 2. Poszanowanie i zabezpieczenie audiobooków i filmów.

  1. Wysokość odszkodowania za zgubiony lub zniszczony audiobook, film stanowi jego aktualna wartość rynkowa.

 

& 3. Przetrzymywanie książek, audiobooków i filmów.

  1. Za przetrzymywanie książek, audiobooków, filmów ponad termin określony w Regulaminie Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł
    od woluminu lub tytułu (audiobook, film) za każdy dzień po terminie zwrotu. Zebrane środki finansowe przeznacza się na renowację i zakup książek do biblioteki.

 

& 4. Pozostałe usługi.

  1. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 3 zł

 

& 5. Postanowienia końcowe.

  1. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 26.06.2018 r.