Misja i zadania szkoły

Misją naszej szkoły jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło się rozwijać wszechstronnie ( duchowo, intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie ) w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne w celu osiągnięcia dojrzałości i przygotowania go do podjęcia zadań społecznych, rodzinnych i zawodowych.

Zadania szkoły:

  1. Wyposażenie uczniów w umiejętności i wiedzę stosownie do ich rozwoju i zdolności, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz rozbudzanie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury.
  2. Ułatwienie rozumienia i poznania samego siebie, znajdowanie swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz pomaganie w podejmowaniu decyzji.
  3. Poszerzanie umiejętności i wiedzy związanych ze zdrowym stylem życia, ochroną środowiska oraz zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej.