Szkolny zestaw podręczników

Rok szkolny 2019/2020
Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Klasa I

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia  pod redakcją
ks. Piotra Goliszka
Jesteśmy rodziną Pana Jezusa Wydawnictwo Gaudium AZ-11-01/10-LU-1/12
2. Edukacja wczesnoszkolna Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz Elementarz odkrywców Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna
i przyrodnicza. Części 1, 2. Edukacja matematyczna. Część 1
Nowa Era 790/1/2017
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz Elementarz odkrywców Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna
i przyrodnicza. Części 3, 4. Edukacja matematyczna. Część 2
Nowa Era 790/2/2017
3. Język angielski Tessa Lochowski, Cristiana Bruni New English Adventure. Podręcznik. Poziom 1 Pearson Central Europe 819/1/2017

 

Klasa II

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia pod redakcją
ks. Piotra Goliszka
Kochamy Pana Jezusa Wydawnictwo Gaudium AZ-12-01/10-LU-3/13
2. Edukacja wczesnoszkolna Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna
i przyrodnicza. Części 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1
Nowa Era 790/3/2018

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna
i przyrodnicza. Części 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2
790/4/2018
3. Język angielski Viv Lambert,

Anne Worrall

New English Adventure 2 Pearson Central Europe 680/2/2015

 

Klasa III

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia pod redakcją ks. Piotra Goliszka Przyjmujemy Pana Jezusa Wydawnictwo Gaudium AZ-13-01/10-LU-4/14
2. Edukacja wczesnoszkolna Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Joanna Winiecka-Nowak Elementarz XXI wieku Podręcznik. Klasa 3.

Części 1-4

Nowa Era 404/5,6/2014/2016

 

3. Język angielski Tessa Lochowski, Anne Worall New English Adventure 3 Pearson Central Europe 680/3/2015

 

Klasa IV

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia ks. Marian Zając

ks. Waldemar Janiga

Jestem chrześcijaninem podręcznik dla klasy IV Wydawnictwo Gaudium AZ-21-01/10-LU-1/12 obowiązują karty pracy
2. Język polski Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era 907/1/2017 obowiązują

ćwiczenia

3. Język angielski Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz English Class A1 Pearson Central Europe 840/1/2017 obowiązują

ćwiczenia

 

4. Język niemiecki Lucyna Zastapiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska Und so weiter

Podręcznik do języka niemieckiego dla kl. IV

Wydawnictwo Szkolne PWN 336/1/2011/2015 obowiązują

ćwiczenia

5. Język hiszpański M.Gomez, M.Miguez,

J. Rojano, P.Valero

CLAN 7 con Hola, amigos! Nivel 2 Wydawnictwo „Nowela” Sp. z o.o.

 

700/1/2014
6. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstaw. Nowa Era 852/1/2017
7. Plastyka Stanislaw K. Stopczyk,

Barbara Neubart

Plastyka 4 Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
779/1/2017
8.  

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej  

Nowa Era

877/1/2017 obowiązują

ćwiczenia

9. Przyroda Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era 863/2017 obowiązuje

zeszyt

ćwiczeń

10. Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Matematyka z kluczem Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Część 1 i 2

Nowa Era 875/1/2017
11. Informatyka Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
12. Technika Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
14. Wychowanie fizyczne Podręcznik nie jest wymagany

 

KLASA V

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia red. ks. W. Janiga Wierzę w Boga
podręcznik dla klasy V
Wydawnictwo Gaudium  AZ-22-01/10-LU-2/13 obowiązują karty pracy
2. Język polski Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era 907/2/2018 obowiązują

ćwiczenia

3. Język angielski Jayne Croxford,

Graham Fruen,

Arek Tkacz

English Class A1+ Pearson Central Europe 840/2/2018  

obowiązują

ćwiczenia

 

4. Język niemiecki Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło und so weiter neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V Wydawnictwo Szkolne PWN 810/2/2018 obowiązują

ćwiczenia

5. Język hiszpański M.Gomez, M.Miguez,

J. Rojano, P.Valero

CLAN 7 con Hola, amigos! Nivel 3 Wydawnictwo „Nowela” Sp. z o.o.

 

700/1/2014
6. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era 852/2/2018
7. Plastyka Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska, Katarzyna Janus-Borkowska Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
779/2/2018
8. Historia Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej  

Nowa Era

877/2/2018 obowiązują

ćwiczenia

9. Biologia Marian Sęktas,

Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Nowa Era 844/1/2018 obowiązują

ćwiczenia

10. Geografia Feliks Szlajfer,

Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era 906/1/2018 obowiązują

ćwiczenia

11. Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Matematyka z kluczem. Podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej. Część 1. i 2. Nowa Era 875/2/2018 obowiązują

ćwiczenia

12. Informatyka Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
13. Technika Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
14. Wychowanie fizyczne Podręcznik nie jest wymagany

 

KLASA  VI

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia red. ks. W. Janiga Wierzę w Kościół
podręcznik dla klasy VI
 

Wydawnictwo Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14 obowiązują karty pracy
2. Język polski Marlena Derlukiewicz Anna Klimowicz, NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era 907/3/2019 obowiązują

ćwiczenia

3. Język angielski Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz English Class A2 Pearson Central Europe 840/3/2019  

obowiązują

ćwiczenia

 

4. Język niemiecki Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło und so weiter neu 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI Wydawnictwo Szkolne PWN 810/3/2019 obowiązują

ćwiczenia

5. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki.

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era 852/3/2019
6. Plastyka Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Katarzyna Janus-Borkowska Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
779/3/2019
7. Historia Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej  

Nowa Era

877/3/2019 obowiązują

ćwiczenia

8. Biologia Joanna Stawarz Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Nowa Era 844/2/2019 obowiązują

ćwiczenia

9. Geografia Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era 906/2/2019 obowiązują

ćwiczenia

10. Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Matematyka z kluczem. Podręcznik dla kl. 6 szkoły podstawowej. Część 1. i 2.   Nowa Era 875/3/2019 obowiązują

ćwiczenia

11. Informatyka Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
12. Technika Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
13. Wychowanie fizyczne Podręcznik nie jest wymagany

 

Klasa VII

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia ks. Marian Zając,

ks. Paweł Mąkosa

Spotykam Twoje Słowo podręcznik dla klasy VII Wydawnictwo Gaudium AZ-31-01/10-LU-1/12 obowiązują karty pracy
2. Język polski Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era 907/4/2017
3. Język angielski Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor,

Arek Tkacz

English Class B1 Pearson Central Europe 840/5/2017
4. Język niemiecki Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

www.weiter deutsch 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII Wydawnictwo Szkolne PWN 794/1/2017
5. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej Nowa Era 852/4/2017
6. Plastyka Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska Plastyka

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

779/4/2017
7. Historia Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Wczoraj i dziś Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era 877/4/2017
8. Geografia Roman Malarz,

Mariusz Szubert,

Tomasz Rachwał

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era 906/3/2017
9. Biologia Małgorzata Jefimow Puls życia

Podręcznik do biologii dla klasy 7

Nowa Era 844/4/2017 obowiązują

ćwiczenia

10. Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery Podręcznik dla klasy siódmej Nowa Era 785/1/2017
11. Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Świat fizyki

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
821/1/2017
12. Matematyka Karolina Wej,

Wojciech Babiański,

Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz,

Marcin Braun

Matematyka z kluczem Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era 875/4/2017 obowiązuje zeszyt ćwiczeń
13. Informatyka Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
14. Wychowanie fizyczne Podręcznik nie jest wymagany

 

Klasa VIII

Lp. PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA UWAGI
1. Religia ks. prof. dr hab. Marian Zając,

ks. Paweł Mąkosa

Z Tobą idę przez życie  podręcznik dla klasy VIII Wydawnictwo Gaudium AZ-32-01/10-LU-1/13 obowiązują karty pracy
2. Język polski Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era 907/5/2018 obowiązują

ćwiczenia

3. Język angielski Suzanne Gaynor, Carolyn Barraclough, Kathryn Alevizos,

Arek Tkacz

English Class B1+ Pearson Central Europe 840/6/2018 obowiązują

ćwiczenia

4. Język niemiecki Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

www.weiter deutsch 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VIII. Kurs kontynuacyjny Wydawnictwo Szkolne PWN 794/2/2018 obowiązują

ćwiczenia

5. Historia Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era 877/5/2018
6. Wiedza
o społeczeństwie
Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej Nowa Era 874/2017
7. Geografia Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era 906/4/2018 obowiązują

ćwiczenia

8. Biologia Beata Sągin,

Andrzej Boczarowski,

Marian Sęktas

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era 844/3/2018 obowiązują

ćwiczenia

9. Chemia Jan Kulawik,

Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era 785/2/2018 obowiązują

ćwiczenia

10. Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa.

Klasa 8

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
821/2/2018
11. Matematyka Karolina Wej,

Wojciech Babiański,

Ewa Szmytkiewicz,

Jerzy Janowicz,

Marcin Braun

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era 875/5/2018
12. Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej  

Nowa Era

 

846/2017
13. Informatyka Podręcznik nie jest wymagany obowiązują materiały z zajęć
14. Wychowanie fizyczne Podręcznik nie jest wymagany