Dyrektor

Dyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek przyjmuje w każdym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu np. telefonicznym.