Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania  na rok szkolny 2023/2024

w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

 Zestaw programów nauczania dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr
w szkolnym zestawie
1. Wychowanie przedszkolne (3 i 4 latki) Jolanta Wasilewska

Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego

WSiP 1/2023
2. Wychowanie przedszkolne (5 i 6 latki) Jolanta Wasilewska

Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego

WSiP 2/2023
3. Język angielski Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych Pearson 3/2023
4. Religia

 

Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 4/2023

 

 Zestaw programów nauczania dla klasy I – III  na rok szkolny 2023/2024

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr

w szkolnym zestawie

1. Edukacja wczesnoszkolna Jadwiga Hanisz Edukacja wczesnoszkolna. Nowi tropiciele. Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I – III. WSiP 5/2023
2. Język angielski Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III Pearson 6/2023
3. Religia Ks. dr Paweł

Mąkosa

Program nauczania religii

autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku”

Gaudium 7/2023

 

 Zestaw programów nauczania dla klas IV-VIII na rok szkolny 2023/2024

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Numer
w szkolnym zestawie
1. Religia

 

 

 

 

Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 8/2023
2. Język polski kl. IV Marlena Derlukiewicz „Nowe słowa na start” – program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Nowa Era 9/2023
3. Język polski

kl. V, VI

Andrzej Surdej Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Jutro pójdę w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka

WSiP 10/2023
4. Język polski

kl. VII, VIII

Ewa Nowak Program nauczania. Myśli i słowa. Klasy 7-8

 

WSiP 11/2023
5. Język angielski Joanna Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII Pearson 12/2023
6. Język niemiecki Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

 

 

Irena Nowicka

Dorota Wieruszewska

Program nauczania języka obcego
w klasach IV –VIII szkoły podstawowej

 

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej klasy 7-8

PWN 13/2023

 

 

 

 

14/2023

7. Język hiszpański Katarzyna Nizioł

 

 

Karolina Hadło

Katarzyna Palonka

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klasy IV-VI.

 

Program nauczania języka hiszpańskiego  dla klasy VII i VIII

 

 

Program autorski

 

 

Explora

15/2023

 

 

 

16/2023

8. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki Nowa Era 17/2023
9. Plastyka Beata Mikulik Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej WSiP 18/2023
10. Historia dr Tomasz Maćkowski Program nauczania historii

w klasach 4–8 szkoły

podstawowej

„Wczoraj i dziś”

Nowa Era 19/2023
11. Przyroda Katarzyna Przybysz, Anna Romańska „Poznajemy przyrodę”

Program nauczania przyrody

w klasie 4 szkoły podstawowej

 WSiP 20/2023
12. Geografia Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

Nowa Era 21/2023
13. Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

Puls życia

Nowa Era 22/2023

 

14. Chemia kl. 7 Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski Chemia  – program nauczania w klasie 7,8 Mac 23/2023
15. Chemia kl. 8 Anna Warchoł Program nauczania skorelowany z podręcznikiem Świat chemii został przygotowany zgodnie z nową podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r. WSiP 24/2023
16. Fizyka Barbara Sagnowska Świat fizyki

Program nauczania fizyki

w klasach 7-8 szkoły podstawowej

WSiP 25/2023
17. Matematyka Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki

dla klas 4–8 szkoły podstawowej

zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.

Nowa Era 26/2023
18. Zajęcia komputerowe/Informatyka W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

 

Program nauczania informatyki

w klasach 4–8 szkoły podstawowej

WSiP 27/2023
19. Zajęcia techniczne

Ewa Bubak, Ewa Królicka

 

Program nauczania. Zajęcia techniczne. Technika na co dzień. Klasy 4–6 WSiP 28/2023
20. Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania

wychowania fizycznego

dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Fosze 29/2023
21. Wychowanie do życia
w rodzinie
Teresa Król Program „Wędrując ku dorosłości” Rubikon 30/2023
22. Wiedza o społeczeństwie Barbara Furman Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w szkole podstawowej „Dziś
i jutro”
Nowa Era 31/2023
23. Edukacja dla bezpieczeń-stwa Bogusława Breitkopf Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie” WSiP 32/2023