Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania

na rok szkolny 2021/2022

w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek

  1. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

 

Zestaw programów nauczania dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr
w szkolnym zestawie
1. Wychowanie przedszkolne (3 i 4 latki) Ewa Janus

Plac zabaw. Program wychowania przedszkolnego

WSiP 1/2021
2. Wychowanie przedszkolne (5 i 6 latki) Joanna Białobrzeska

„ Poznaję świat bo mam 6 lat ”

DIDASCO 2/2021
3. Język angielski Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych Pearson 3/2021
4. Religia

 

Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 4/2021

 

Zestaw programów nauczania dla klasy I – II  na rok szkolny 2021/2022

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr

w szkolnym zestawie

1. Edukacja wczesnoszkolna Jadwiga Hanisz Edukacja wczesnoszkolna. Nowi tropiciele. Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I – III. WSiP 5/2021
2. Język angielski Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III Pearson 6/2021
3. Religia Ks. dr Paweł

Mąkosa

Ks. Piotr Goliszek

Program nauczania religii

autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku”

Gaudium 7/2021

 

Zestaw programów nauczania dla klasy III na rok szkolny 2021/2022

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr

w szkolnym zestawie

1. Edukacja wczesnoszkolna dr Teresa Janicka- Panek Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia

– edukacji wczesnoszkolnej – Elementarz odkrywców

Nowa Era 8/2021
2. Język angielski Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III Pearson 9/2021
3. Religia Ks. Piotr Goliszek Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 10/2021

 

 

Zestaw programów nauczania dla klas IV-VIII na rok szkolny 2021/2022

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Numer
w szkolnym zestawie
1. Religia

 

 

 

 

Ks. Paweł Mąkosa

Ks. Waldemar Janiga

Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 11/2021
2. Język polski

kl. IV, V

Andrzej Surdej Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Jutro pójdę w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka

WSiP 12/2021
2. Język polski

kl. VI

Marlena Derlukiewicz  „Nowe słowa na start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

 

13/2021
3. Język polski

kl. VII, VIII

Ewa Nowak Program nauczania. Myśli i słowa. Klasy 7-8

 

WSiP 14/2021
3. Język angielski Joanna Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII Pearson 15/2021
4. Język niemiecki Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

 

 

Irena Nowicka

Dorota Wieruszewska

Program nauczania języka obcego
w klasach IV –VIII szkoły podstawowej 

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej klasy 7-8

PWN 16/2021

 

 

 

 

17/2021

5. Język hiszpański Katarzyna Nizioł Program nauczania języka hiszpańskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VII. Program autorski 18/2021
6. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki Nowa Era 19/2021
7. Plastyka Beata Mikulik Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej WSiP 20/2021
8. Historia dr Tomasz Maćkowski Program nauczania historii

w klasach 4–8 szkoły

podstawowej

„Wczoraj i dziś”

Nowa Era 21/2021
9. Przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody

w klasie 4 szkoły podstawowej

Nowa Era 22/2021
10. Geografia Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

Nowa Era 23/2021
10. Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

Puls życia

Nowa Era 24/2021

 

11. Chemia kl. 7, 8 Anna Warchoł Program nauczania skorelowany z podręcznikiem Świat chemii został przygotowany zgodnie z nową podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r. WSiP 25/2021
12. Fizyka Barbara Sagnowska Świat fizyki

Program nauczania fizyki

w klasach 7-8 szkoły podstawowej

WSiP 27/2021
13. Matematyka Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki

dla klas 4–8 szkoły podstawowej

zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.

Nowa Era 28/2021
14. Zajęcia komputerowe/Informatyka W. Jochemczyk,

I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

 

Program nauczania informatyki

w klasach 4–8 szkoły podstawowej

WSiP 29/2021
15. Zajęcia techniczne

Ewa Bubak, Ewa Królicka

 

Program nauczania. Zajęcia techniczne. Technika na co dzień. Klasy 4–6 WSiP 30/2021
16. Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania

wychowania fizycznego

dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Fosze 31/2021
17. Wychowanie do życia
w rodzinie
Teresa Król Program „Wędrując ku dorosłości” Rubikon 32/2021
18. Wiedza o społeczeństwie Barbara Furman Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w szkole podstawowej „Dziś
i jutro”
Nowa Era 33/2021
19. Edukacja dla bezpieczeń-stwa Bogusława Breitkopf Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie” WSiP 34/2021