Szkolny zestaw programów nauczania

 Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

  

Zestaw programów nauczania dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr
w szkolnym zestawie
1. Wychowanie przedszkolne

(3 latki)

Iwona Broda

 

 

 

 

 

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program nauczania. Wychowanie przedszkolne. WSiP 1/2018
2. Wychowanie przedszkolne (4 i 5 latki) Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego WSiP 2/2018
3. Wychowanie przedszkolne (6 latki) Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego WSiP 3/2018
4. Język angielski Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych Pearson 4/2018
5. Religia

 

Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 5/2018

 

Zestaw programów nauczania dla klas I-II na rok szkolny 2018/2019

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr

w szkolnym zestawie

1. Edukacja wczesnoszkolna dr Teresa Janicka- Panek Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia

– edukacji wczesnoszkolnej – Elementarz odkrywców

Nowa Era 6/2018
2. Język angielski Mariola Bogucka Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III Pearson 7/2018
3. Religia Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 8/2018

 

Zestaw programów nauczania dla klas III na rok szkolny 2018/2019

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr

w szkolnym zestawie

1. Edukacja wczesnoszkolna dr Teresa Janicka- Panek Program nauczania „Elementarz XXI wieku” dla I etapu – edukacji

wczesnoszkolnej

Nowa Era 9/2018
2. Język angielski Mariola Bogucka Język angielski
w nauczaniu wszesnoszkolnym
Pearson 10/2018
3. Religia Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 11/2018

 

Zestaw programów nauczania dla klas IV-VIII na rok szkolny 2018/2019

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Numer
w szkolnym zestawie
1. Religia Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 12/2018
2. Język polski Marlena Derlukiewicz  „Nowe słowa na start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Nowa Era 13/2018
3. Język angielski Joanna Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII Pearson 14/2018
4. Język niemiecki Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

 

 

Irena Nowicka

Dorota Wieruszewska

Program nauczania języka obcego
w klasach IV –VIII szkoły podstawowejProgram nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej klasy 7-8
PWN 15/2018

 

 

 

 

16/2018

5. Język hiszpański Katarzyna Nizioł Program nauczania języka hiszpańskiego. Drugi etap edukacyjny: klasy IV-VII. Program autorski 17/2018
6. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki Nowa Era 18/2018
7. Plastyka Beata Mikulik Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej WSiP 19/2018
8. Historia dr Tomasz Maćkowski Program nauczania historii

w klasach 4–8 szkoły

podstawowej

„Wczoraj i dziś”

Nowa Era 20/2018
9. Przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody

w klasie 4 szkoły podstawowej

Nowa Era 21/2018
10. Geografia Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

Nowa Era 22/2018
10. Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

Puls życia

Nowa Era 23/2018
11. Chemia Teresa Kulawik

Maria Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” Nowa Era 24/2018
12. Fizyka Barbara Sagnowska Świat fizyki

Program nauczania fizyki

w klasach 7-8 szkoły podstawowej

WSiP 25/2018
13. Matematyka Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki

dla klas 4–8 szkoły podstawowej

zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.

Nowa Era 26/2018
14. Zajęcia komputerowe / Informatyka W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

 

Program nauczania informatyki

w klasach 4–8 szkoły podstawowej

WSiP 27/2018
15. Zajęcia techniczne Ewa Bubak, Ewa Królicka Program nauczania. Zajęcia techniczne. Technika na co dzień. Klasy 4–6 WSiP 28/2018
16. Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania

wychowania fizycznego

dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Fosze 29/2018
17. Wychowanie do życia
w rodzinie
Teresa Król Program „Wędrując ku dorosłości” Rubikon 30/2018
18. Wiedza o społeczeństwie Barbara Furman Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w szkole podstawowej „Dziś
i jutro”
Nowa Era 31/2019
19. Edukacja dla bezpieczeń-stwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie” Nowa Era 32/2020

 

Zestaw programów nauczania dla klasy VI na rok szkolny 2018/2019

Nr Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr

w szkolnym zestawie

1. Religia Ks. Paweł Mąkosa Program nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 roku” Gaudium 33/2018
2. Język polski Marlena Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć.

Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach IV– VI szkoły podstawowej

Nowa Era 34/2018
3. Język angielski Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI Pearson 35/2018
4. Język niemiecki Sylwia Rapacka Program nauczania języka niemieckiego w klasach IV- VI PWN 36/2018
5. Muzyka Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki

w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Lekcja muzyki.

Nowa Era 37/2018
6. Plastyka Beata Mikulik Program nauczania dla klas 4-6. Plastyka WSiP 38/2018
7. Historia i społeczeństwo dr Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”

program nauczania ogólnego

historii i społeczeństwa

w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Nowa Era 39/2018
8. Przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody

w klasach 4–6 szkoły podstawowej

Nowa Era 40/2018
9. Matematyka Marcin

Braun,

Agnieszka

Mańkowska,

Małgorzata

Paszyńska

Matematyka

z kluczem.

Program nauczania

matematyki

w szkole

podstawowej

Nowa Era 41/2018
10. Zajęcia komputerowe W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

 

Program nauczania. Lekcje z

komputerem. Zajęcia komputerowe.

Szkoła podstawowa. Klasy 4-6

 

WSiP 42/2018
11. Zajęcia techniczne Ewa Bubak, Ewa Królicka Program nauczania. Zajęcia techniczne. Technika na co dzień. Klasy 4–6 WSiP 43/2018
12. Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania

wychowania fizycznego

dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Fosze 44/2018
13. Wychowanie do życia
w rodzinie
Teresa Król Program „Wędrując ku dorosłości” Rubikon 45/2018