Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu

2021/2022

 

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. s. mgr Kostrzewa Wiesława dyrektor szkoły

 

2. s. mgr Buczyńska Jolanta edukacja przedszkolna
3. mgr Dobrzyńska Magdalena język hiszpański
4. mgr Duda Tomasz szachy,

gimnastyka korekcyjna,

edukacja dla bezpieczeństwa

5. mgr Dzierżak Barbara fizyka
6. mgr Gałuszka Joanna biologia,

przyroda

7. mgr Gmyrek Aneta
8. mgr Gwóźdź Jacek j. angielski
9. mgr Hajko Barbara
10. mgr Homa Ewa j. polski
11. mgr Kałamarz Tadeusz muzyka
12. mgr Kołodziej Beata świetlica
13. mgr Konarska Anna matematyka
14. mgr Koszyk Małgorzata geografia
15. mgr Kovalenko Galyna wychowanie fizyczne
16. mgr Lemiech Barbara logopedia
17. mgr Łysik Ewelina język niemiecki,

nauczyciel wspomagający

18. mgr Mastek Mirosława chemia
19. s. mgr Myc Bernadeta edukacja przedszkolna
20. mgr Orłowska Małgorzata historia,

wiedza o społeczeństwie

21. s. mgr Pitera Barbara religia,

wychowanie do życia w  rodzinie

22. mgr Płoskoń Marzena edukacja wczesnoszkolna
23. mgr Polak Ewelina edukacja wczesnoszkolna,

język polski

24. mgr Robins Magdalena

 

j. angielski
25. mgr Sopel Agnieszka

 

plastyka
26. mgr Sroka Agata

 

edukacja wczesnoszkolna
27. mgr Stec Małgorzata język polski
28. mgr inż. Sus Robert informatyka,

technika

29. mgr Sycz Katarzyna współorganizator kształcenia dziecka

z autyzmem

30.  s. mgr Syrets Alesia religia
31. mgr Wiecheć Iwona matematyka,

nauczyciel wspomagający

32. mgr Wróbel Rafał wychowanie fizyczne