Nauczyciele

Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu
2018/2019

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot Szkoła

Podstawowa

Gimnazjum
1. s. mgr Zakrzewska Jolanta dyrektor szkoły,

chemia,

edukacja

dla bezpieczeństwa

+ +
2. mgr Dobrzyńska Magdalena język hiszpański +
3. mgr Duda Tomasz wychowanie fizyczne,

gimnastyka korekcyjna

+ +
4. mgr Dzierżak Barbara fizyka + +
5. s. mgr Gieniusz Ewa edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe +
6. mgr Gmyrek Aneta biologia, przyroda + +
7. mgr Godos Anna j. polski + +
8. mgr Gwóźdź Jacek j. angielski + +
9. mgr Hajko Barbara edukacja wczesnoszkolna +
10. mgr Hudycz Aneta edukacja przedszkolna, wychowanie do życia w rodzinie + +
11. s. mgr Jażdżyk Aleksandra edukacja przedszkolna, religia +
12. mgr Kałamarz Tadeusz muzyka + +
13. mgr Kłyż Dominika j. polski +
14. mgr Kolasińska Agnieszka edukacja przedszkolna,

zajęcia ortofoniczne

+
15. mgr Kołodziej Beata świetlica +
16. mgr Konarska Anna matematyka + +
17. mgr Koszyk Małgorzata geografia + +
18. mgr Kovalenko Galyna wychowanie fizyczne + +
19. mgr Lemiech Barbara logopedia +
20. dr Lewandowska Maria historia,

wiedza

o społeczeństwie

+ +
21. s. mgr Łukaszuk Anna edukacja wczesnoszkolna +
22. mgr Łysik Ewelina język niemiecki + +
23. mgr Mól Halina tańce + +
24. mgr Orłowska Małgorzata historia +
25. mgr Pacek Anna język polski +
26. mgr inż. Reizer Anna matematyka +
27. mgr Robins Magdalena j. angielski +
28. s. mgr Romaniuk Justyna plastyka,

zajęcia artystyczne

+ +
29. mgr Staroń Angelika współorganizator kształcenia dziecka

z autyzmem

+
30. mgr Stec Małgorzata j. polski +
31. mgr Sudoł Agnieszka nauczyciel wspomagający +
32. mgr Inż. Sus Robert informatyka, technika + +
33. s. mgr Syrets Alesia religia + +
34. mgr Sztaf-Marciak Aneta biblioteka +
35. mgr Śniegowska Paulina edukacja wczesnoszkolna +
36. lic. Wolańska Anna pedagog +