Nauczyciele

Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
2019/2020

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. s. mgr Zakrzewska Jolanta dyrektor szkoły,

chemia,

edukacja dla bezpieczeństwa

2. mgr Biały Sabina matematyka
3. mgr Dobrzyńska Magdalena język hiszpański
4. mgr Dzierżak Barbara fizyka
5. s. mgr Gieniusz Ewa edukacja wczesnoszkolna,

edukacja informatyczna

6. mgr Gmyrek Aneta biologia,

przyroda

7. mgr Gwóźdź Jacek język angielski
8. mgr Hajko Barbara edukacja wczesnoszkolna
9. mgr Hudycz Aneta wychowawca w świetlicy,

wychowanie do życia w rodzinie

10. s. mgr Jażdżyk Aleksandra edukacja przedszkolna,

religia

11. mgr Kałamarz Tadeusz rytmika,

edukacja muzyczna,

muzyka

12. mgr Kolasińska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna,

 

13. mgr Kołodziej Beata wychowawca w świetlicy
14. mgr Konarska Anna
15. mgr Koszyk Małgorzata geografia
16. mgr Kovalenko Galyna wychowanie fizyczne
17. mgr Lemiech Barbara logopedia
18. dr Lewandowska Maria historia,

wiedza o społeczeństwie

19. s. mgr Łukaszuk Anna edukacja wczesnoszkolna
20. mgr Łysik Ewelina język niemiecki,

nauczyciel wspomagający

21. mgr Orłowska Małgorzata historia
22. mgr Pacek Anna język polski
23. mgr Robins Magdalena język angielski
24. s. mgr Romaniuk Justyna plastyka

 

25. mgr Stec Małgorzata język polski
26. mgr Strzębała Sylwia wychowanie fizyczne
27. mgr Sudoł Agnieszka
28. mgr inż. Sus Robert informatyka,

technika

29. mgr Sycz Katarzyna nauczyciel wspomagający
30. s. mgr Syrets Alesia religia
31. mgr Sztaf-Marciak Aneta biblioteka
32. mgr Wiecheć Iwona matematyka
33. mgr Wolańska Anna pedagog