Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NIEPOKALNEK W JAROSŁAWIU

2023/2024

L.p. Nazwisko i imię Przedmiot
1. s. mgr Kostrzewa Wiesława dyrektor szkoły
2. s. mgr Buczyńska Jolanta edukacja przedszkolna
3. mgr Ciećko Anna edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca kl. III
4. mgr Dobrzyńska Magdalena język hiszpański
5. mgr Duda Tomasz szachy, gimnastyka korekcyjna
6. mgr Dzierżak Barbara fizyka
7. mgr Gajos Ewelina język angielski
8. mgr Gmyrek Aneta biologia, przyroda, chemia

wychowawca kl. IV

9. mgr Hołowacz Aleksandra język angielski
10. mgr Jach Monika język angielski
11. mgr Jańczy Monika pedagog szkolny
12. s. mgr Jażdżyk Aleksandra edukacja przedszkolna
13. mgr Kałamarz Tadeusz muzyka
14. mgr Kędzior Monika nauczyciel wspomagający
15. mgr Kołodziej Beata świetlica
16. mgr Konarska Anna matematyka
17. mgr Koszyk Małgorzata geografia
18. mgr Kovalenko Galyna wychowanie fizyczne
19. mgr Łysik Ewelina język niemiecki, nauczyciel wspomagający
20. s. mgr  Migut Elżbieta pomoc nauczyciela
21. mgr Orłowska Małgorzata historia, wiedza o społeczeństwie
22. s. mgr Pitera Barbara wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. VI, nauczyciel wspomagający
23. mgr Płoskoń Marzena edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca kl. I

24. mgr Polak Ewelina edukacja wczesnoszkolna, język polski, logopedia, wychowawca kl. II
25. mgr Stec Małgorzata język polski
26. mgr Sus Robert informatyka, technika
27. mgr Sycz Katarzyna plastyka, nauczyciel wspomagający, wychowawca kl. V
28. s. mgr Syrets Alesia religia, nauczyciel wspomagający, wychowawca kl. VIII
29. mgr Wiecheć Iwona matematyka, wychowawca kl. VII
30. mgr Wróbel Rafał wychowanie fizyczne