Sacrum w literaturze i sztuce

REGULAMIN XXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2024

KATEGORIA PLASTYCZNA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów  klas VI- VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę zainspirowaną utworem literackim
  o tematyce religijnej.
 1. Technika wykonania pracy: malarstwo, rysunek lub grafika.
 2. Format pracy: A2 lub A3.
 3. Każda praca powinna być dokładnie opisana (na odwrocie):
 1. a) autor i tytuł utworu literackiego, który był inspiracją do pracy konkursowej;
 2. b) tytuł pracy;
 3. c) imię, nazwisko i wiek ucznia;
 4. d) imię i nazwisko opiekuna;
 5. e) adres instytucji delegującej, telefon.

              Bardzo prosimy, aby prace nie były zwijane!

 1. Kryteria oceny prac:
 1. a) twórcze podejście do tematu;
 2. b) interpretacja tematu;
 3. c) wartości estetyczne.
 1. Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 2.  Prace ocenia komisja wyznaczona przez organizatorów.
 3.  Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
  oraz prezentacji  konkursowych.

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (w załączeniu) prosimy przesyłać do dnia
24 lutego 2024 r. (Uwaga – liczy się data wpłynięcia przesyłki)

na adres:

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek

 1. Głęboka 1

37-500 Jarosław

Komisja zbierze się 28 lutego 2024r.

Kontakt:

 

Informacja o wynikach zostanie przekazana telefonicznie wyróżnionym osobom oraz zamieszczona na stronie internetowej:

www.sp.niepokalanki.edu.pl    do dnia 1 marca 2024 r.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami  na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z występami laureatów kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej,  które odbędzie się 9 marca 2024 roku  w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

 

UWAGA!  Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą. Nieodebrane nagrody po upływie miesiąca od daty uroczystego podsumowania konkursu przechodzą na własność Organizatora.

 

                Pragniemy poinformować, że nasz konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu
(na podstawie art. 20 m ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
Czekamy na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

 

 

REGULAMIN XXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2024

 

KATEGORIA RECYTATORSKA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (wiersz lub fragment prozy).
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.
 4. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 1. Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 recytatorów.
 2. Recytatorów ocenia komisja powołana przez organizatorów.
 3. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację prezentacji konkursowych.
 5. Konkurs jest trzyetapowy:
 • Etap I – wewnętrzny/ szkolny

Instytucje delegujące uczestników: szkoła, parafia lub ośrodek kultury przeprowadzają eliminacje wewnętrzne, w wyniku których wyłaniają dwóch recytatorów reprezentujących placówkę w etapie rejonowym.

 • Etap II – rejonowy

Odbywać się będzie w czterech ośrodkach i czterech terminach (terminy ustalają poszczególne ośrodki).  Podział  jest związany z miejscem zamieszkania uczestników: Rzeszów, Tarnobrzeg, Jasło i Jarosław.

Rzeszów-  dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego.

Kontakt: Edyta Gazda- Łuksa, tel. 17-853-52-57 w. 24;

Wojewódzki Dom Kultury, ul. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów.

Termin etapu rejonowego – luty/marzec  2024

 

Tarnobrzeg- dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego.

Kontakt: Agnieszka Mroczka, tel. 15-822-21-10;

Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg.

Termin etapu rejonowego –luty/marzec  2024

 

Jasło- dla uczestników z powiatów:

jasielskiego, krośnieńskiego.

Kontakt: Agnieszka Kuczała- Kołodziej, tel. 13 446 59 25

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A (w Ogrodzie Jordanowskim)

e-mail: imprezy@mdkjaslo.pl

Termin etapu rejonowego –luty/marzec 2024

 

Jarosław- dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

Kontakt: Małgorzata Stec, tel. kom. 608014729

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

Karty zgłoszenia należy przesyłać do 14.02.2024 r. na adres  e-mail: Sacrum.niepokalanki@gmail.com

Termin etapu rejonowego – 26.02.2024 r. o godz. 10.00

 

 • Etap III – finał konkursu – dla laureatów II etapu.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z występami laureatów kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej
oraz wystawą nagrodzonych prac plastycznych, które odbędzie się 9 marca 2024 roku
w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

 

 Kontakt:

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

 • Sekretariat, 16-621-74-57, 
 • Koordynatorzy konkursu:

Małgorzata Stec, tel. 608014729; Anna Ciećko,  tel. 667870311

 

UWAGA!  Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą. Nieodebrane nagrody po upływie miesiąca od daty uroczystego podsumowania konkursu przechodzą na własność Organizatora.

 

                Pragniemy poinformować, że nasz konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu
(na podstawie art. 20 m ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
Czekamy na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

 

 

 

REGULAMIN XXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2024

KATEGORIA POEZJI ŚPIEWANEJ

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści.
 3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (w języku polskim)

               (zwracamy uwagę, że jest to konkurs poezji śpiewanej – nie piosenki religijnej).

 1. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut.
 2. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 1. Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 wykonawców.
 2. Wykonawców ocenia komisja powołana przez organizatorów.
 3. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
  oraz prezentacji konkursowych.
 5. Konkurs jest trzyetapowy:
 • Etap I – wewnętrzny/ szkolny

Instytucje delegujące uczestników: szkoła, parafia lub ośrodek kultury przeprowadzają eliminacje wewnętrzne, w wyniku których wyłaniają dwóch solistów reprezentujących placówkę w etapie rejonowym.

 • Etap II – rejonowy

Odbywać się będzie w czterech ośrodkach i czterech terminach (terminy ustalają poszczególne ośrodki).  Podział  jest związany z miejscem zamieszkania uczestników: Rzeszów, Tarnobrzeg, Jasło i Jarosław.

 

Rzeszów-  dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego.

Kontakt: Edyta Gazda- Łuksa, tel. 17-853-52-57 w. 24;

Wojewódzki Dom Kultury, ul. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów.

Termin etapu rejonowego – luty/marzec 2024

 

Tarnobrzeg- dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego.

Kontakt: Agnieszka Mroczka, tel. 15-822-21-10;

Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg.

Termin etapu rejonowego –luty/marzec 2024

 

Jasło- dla uczestników z powiatów:

jasielskiego, krośnieńskiego.

Kontakt: Agnieszka Kuczała- Kołodziej, tel. 13 446 59 25

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A (w Ogrodzie Jordanowskim)

e-mail: imprezy@mdkjaslo.pl

Termin etapu rejonowego –luty/marzec 2024

 

Jarosław- dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

Kontakt: Małgorzata Stec, tel. kom. 608014729

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

Karty zgłoszenia należy przesyłać do 14.02.2024 r. na adres  e-mail: Sacrum.niepokalanki@gmail.com

 

Termin etapu rejonowego – 21.02.2024 r.

 

 • Etap III – finał konkursu – dla laureatów II etapu.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z występami laureatów kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej
oraz wystawą nagrodzonych prac plastycznych, które odbędzie się 9 marca 2024 roku
w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

 

UWAGA!  Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą. Nieodebrane nagrody po upływie miesiąca od daty uroczystego podsumowania konkursu przechodzą na własność Organizatora.

 

                Pragniemy poinformować, że nasz konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu
(na podstawie art. 20 m ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
Czekamy na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.