Sacrum w literaturze i sztuce

 

 

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLA UCZNIÓW KLAS VI – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2021

KATEGORIA PLASTYCZNA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace, do których inspiracją były utwory literackie

o tematyce religijnej, nawiązujące do Drogi Krzyżowej.

 1. Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek lub grafika.
 2. Format pracy: A1, A2, A3 lub A4.
 3. Każda praca powinna być dokładnie opisana (na odwrocie):
 4. a) autor i tytuł utworu literackiego, który był inspiracją do pracy konkursowej;
 5. b) tytuł pracy;
 6. c) imię, nazwisko i wiek ucznia;
 7. d) imię i nazwisko opiekuna;
 8. e) adres instytucji delegującej, telefon.

Bardzo prosimy, aby prace nie były zwijane!

 1. Kryteria oceny prac:
 2. a) twórcze podejście do tematu;
 3. b) interpretacja tematu;
 4. c) wartości estetyczne.

* Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.

*Prace ocenia komisja wyznaczona przez organizatorów.

*Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

*Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

*Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
oraz prezentacji konkursowych.

 

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (w załączeniu) prosimy przesyłać

do dnia 16 KWIETNIA 2021 r. (Uwaga – liczy się data wpłynięcia przesyłki)

na adres:

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek

Głęboka 1, 37-500 Jarosław

kontakt: s. Róża – tel. 16-621-74-57, kom. 885-535-371

e-mail: sacrum2019@gmail.com

 

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej

sp.niepokalanki.edu.pl

do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami

na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z występami laureatów

kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej,

które odbędzie się na początku maja 2021 roku

w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej
osobisty odbiór nagród oraz dyplomów
będzie możliwy po upływie tej daty w sekretariacie szkoły.

 

UWAGA!

Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą.

 

 

 

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLAUCZNIÓW KLAS  VI – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2021

KATEGORIA RECYTATORSKA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (wiersz lub fragment prozy).
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.
 4. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 recytatorów.
 • Recytatorów ocenia komisja powołana przez organizatorów.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
  oraz prezentacji konkursowych.

 

 1. W tym roku, ze względu na sytuację pandemii w naszym kraju, zmieniona została formuła kategorii recytatorskiej:
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Występy uczniów prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail (w przypadku
  zbyt dużego rozmiaru plików możliwe jest ich przesłanie za pośrednictwem witryny wetransfer.com) do 16 kwietnia 2021 roku. Każdy plik prosimy opisać w następujący sposób: nazwisko i imię uczestnika, SP (numer szkoły i miejscowość), kategoria recytatorska. Pliki opisane niepoprawnie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 • W tej samej wiadomości e-mail prosimy przesłać również zeskanowane uzupełnione karty zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami RODO.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 roku na stronie
  Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu (sp.niepokalanki.edu.pl).
 1. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z występami laureatów kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej
  oraz wystawą nagrodzonych prac plastycznych, które odbędzie się na początku maja 2021 roku w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej
osobisty odbiór nagród oraz dyplomów
będzie możliwy po upływie tej daty w sekretariacie szkoły.

 

Kontakt: Anna Godos, tel. 16-621-74-57,

kom. 537-346-895, e-mail: sacrum2019@gmail.com

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

 

 

UWAGA!

Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą.

 

 

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLA UCZNIÓW KLAS VI – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2021

KATEGORIA POEZJI ŚPIEWANEJ

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści.
 3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (w języku polskim)

(zwracamy uwagę, że jest to konkurs poezji śpiewanej – nie piosenki religijnej).

 1. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut.
 2. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 wykonawców.
 • Wykonawców ocenia komisja powołana przez organizatorów.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów

oraz prezentacji konkursowych.

 

 1. W tym roku, ze względu na sytuację pandemii w naszym kraju, zmieniona została formuła kategorii poezji śpiewanej:
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Występy uczniów prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail (w przypadku
  zbyt dużego rozmiaru plików możliwe jest ich przesłanie za pośrednictwem witryny wetransfer.com) do 16 kwietnia 2021 roku. Każdy plik prosimy opisać w następujący sposób: nazwisko i imię uczestnika, SP (numer szkoły i miejscowość), kategoria poezja śpiewana. Pliki opisane niepoprawnie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 • W tej samej wiadomości e-mail prosimy przesłać również zeskanowane uzupełnione karty zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami RODO.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 roku na stronie
  Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu (sp.niepokalanki.edu.pl).
 1. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z występami laureatów kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej
  oraz wystawą nagrodzonych prac plastycznych, które odbędzie się na początku maja 2021 roku w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej
osobisty odbiór nagród oraz dyplomów
będzie możliwy po upływie tej daty w sekretariacie szkoły.

 

Kontakt: Anna Godos, tel. 16-621-74-57,

kom. 537-346-895, e-mail: sacrum2019@gmail.com

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

 

 

UWAGA!

Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą.

 

 

 

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLA UCZNIÓW KLAS VI – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2020

KATEGORIA PLASTYCZNA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace, do których inspiracją były utwory literackie

o tematyce religijnej, nawiązujące do Drogi Krzyżowej.

 1. Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek lub grafika.
 2. Format pracy: A1, A2, A3 lub A4.
 3. Każda praca powinna być dokładnie opisana (na odwrocie):
 4. a) autor i tytuł utworu literackiego, który był inspiracją do pracy konkursowej;
 5. b) tytuł pracy;
 6. c) imię, nazwisko i wiek ucznia;
 7. d) imię i nazwisko opiekuna;
 8. e) adres instytucji delegującej, telefon.

Bardzo prosimy, aby prace nie były zwijane!

 1. Kryteria oceny prac:
 2. a) twórcze podejście do tematu;
 3. b) interpretacja tematu;
 4. c) wartości estetyczne.

* Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.

* Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.

* Prace ocenia komisja wyznaczona przez organizatorów.

* Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

* Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

* Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów oraz prezentacji konkursowych.

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (w załączeniu) prosimy przesyłać

do dnia 14 MARCA 2020 r.

na adres:

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek

 1. Głęboka 1, 37-500 Jarosław

kontakt: s. Róża – tel. 16-621-74-57, kom. 885-535-371

e-mail: sacrum2019@gmail.com

 

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej

sp.niepokalanki.edu.pl

do dnia 23 marca 2020 r.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami

na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się 28 marca 2020 r.

w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

 

UWAGA!

Nagród nie wysyłamy pocztą

 

 

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLA UCZNIÓW KLAS  VI – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2020

KATEGORIA RECYTATORSKA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (wiersz lub fragment prozy).
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.
 4. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 recytatorów.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
 • Recytatorów ocenia komisja powołana przez organizatorów.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów oraz prezentacji konkursowych.

Konkurs jest dwustopniowy:

 • Etap I – rejonowy

odbywać się będzie w trzech ośrodkach i trzech terminach

(terminy ustalają poszczególne ośrodki);

podział związany z miejscem zamieszkania uczestników:

Rzeszów, Tarnobrzeg, Jarosław

 • Etap II – finał konkursu – dla laureatów I etapu.

 

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy przesyłać – na adres:

 1. dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego,

strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego.

Kontakt: Małgorzata Hołowińska, tel. 17-853-52-57; Wojewódzki Dom Kultury,

 1. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów. Termin etapu rejonowego -12.03.2020 r.

 

 1. dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego.

Kontakt: Agnieszka Mroczka, tel. 15-822-21-10; Tarnobrzeski Dom Kultury,

 1. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg. Termin etapu rejonowego – 17.03.2020 r.

 

 1. dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

Termin etapu rejonowego – 14.03.2020 r. Karty zgłoszenia przesyłać do 02.03.2020 r.

Kontakt: Anna Pacek, tel. 16-621-74-57,

kom. 604-287-358, e-mail: sacrum2019@gmail.com

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

 

 

 

FINAŁ KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 28 MARCA 2020 R.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR NIEPOKALANEK W JAROSŁAWIU.

 

 

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLA UCZNIÓW KLAS VI – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2020

KATEGORIA POEZJI ŚPIEWANEJ

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści.
 3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (w języku polskim)

(zwracamy uwagę, że jest to konkurs poezji śpiewanej – nie piosenki religijnej).

 1. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut.
 2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający CD.
 3. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 wykonawców.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
 • Wykonawców ocenia komisja powołana przez organizatorów.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów

oraz prezentacji konkursowych.

 

Konkurs jest dwustopniowy:

 • Etap I – rejonowy

odbywać się będzie w trzech ośrodkach i trzech terminach

(terminy ustalają poszczególne ośrodki);

podział związany z miejscem zamieszkania uczestników:

Rzeszów, Tarnobrzeg, Jarosław

 • Etap II – finał konkursu – dla laureatów I etapu.

 

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy przesyłać – na adres:

 1. dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego,

strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego.

Kontakt: Małgorzata Hołowińska, tel. 17-853-52-57; Wojewódzki Dom Kultury,

 1. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów. Termin etapu rejonowego – 12.03.2020 r.
 2. dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego.

Kontakt: Agnieszka Mroczka tel. 15-822-21-10; Tarnobrzeski Dom Kultury,

 1. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg. Termin etapu rejonowego – 17.03.2020 r.

 

 1. dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

Termin etapu rejonowego – 14.03.2020 r. Karty zgłoszenia przesyłać do 02.03.2020 r.

Kontakt: Anna Pacek, tel. 16-621-74-57,

kom. 604-287-358, e-mail: sacrum2019@gmail.com

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

 

FINAŁ KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 28 MARCA 2020 R.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR NIEPOKALANEK W JAROSŁAWIU.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI ARTYSTYCZNEJ XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

przeprowadzonego dnia 6 kwietnia 2019 r. w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Komisja artystyczne obradowała w składzie:

Pani Małgorzata Hołowińska – teatrolog i Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Ks. prałat Tadeusz Biały – wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Pan Kamil Niemiec – muzyk, pedagog, instruktor WDK w Rzeszowie

Pani Agnieszka Wajda – instruktor zajęć teatralnych w miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku

 

po przesłuchaniu 27 uczestników finału części recytatorskiej i wokalnej konkursu komisja postanowiła przyznać:

w kategorii recytacji:

I nagrodę

Wiktoria Maziarka- Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 II nagrodę

Magdalena Mazur – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Marlena Szpak –  Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

III nagrodę

Zuzanna Bernacka – Jasielski Dom Kultury

 

 Wyróżnienia otrzymują:

Wiktoria Rusin (recytacja) – Szkoła Podstawowa w Opaciu

Tomasz Starzak – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Patrycja Dinh Manh – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarosławiu

Krzysztof Mazerant- Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Mikołaj Sitko-  Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

W kategorii poezji śpiewanej komisja przyznała:

I nagrodę

Weronika Dębska- Jasielski Dom Kultury

II nagrodę

Aleksandra Bochno – Szkoła Podstawowa w Wiązownicy

Dominika Serafin – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej

III nagrodę

Miriam Łakomska- Szkoła Podstawowa w Radymnie

 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:

Katarzyna Strzępek – Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Barbara Markowska – Szkoła Podstawowa w Studzianie

 

W finale części recytatorskiej i wokalnej XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” wzięli udział reprezentanci 13 szkół i 2 domów kultury oraz 1 centrum kultury i bibliotek.

Nagrody zostały ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminę Jarosław, Urząd Miasta Jarosławia, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

 Podpisy członków komisji:

 

 

Protokół z XX Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce” w kategorii plastycznej z dn. 29 marca 2019 r.

Jury w składzie:

Pani Agata Woźniak – Niemkiewicz – artysta plastyk, konserwator

Pan Rafał Kureczka – artysta plastyk

 

po obejrzeniu 25  prac przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce:

Adam Gloc „Arka”

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

op. Waliczek Damian

 

Julia Żołnierz „Cerprenre”

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Orłach

op. Elżbieta Polenik

 

II miejsce:

 Roksana Krutysz „Całun”

Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej

op. Marek Kozak

 

III miejsce:

Amelia Mika „Oko w oko”

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej

op. Barbara Hajdon

 

Karolina Flak „Serce Maryi”

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim

op. Renata Plęs

 

Wyróżnienia:

1. Anna Cielęcy „Jezus”

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

op. s. Justyna Romaniuk

 

2. Monika Wyczawska „Rozmnożenie Chleba”

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim

op. Renata Plęs

 

3. Katarzyna Nykiel „Pocieszenie”

Szkoła Podstawowa w Korczowej

op. Barbara Nykiel

 

4. Magdalena Mazurek „Zbawiciel”

Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej

op. Marek Kozak

 

5. Martyna Fudała „Jezus”

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

op. s. Alesia Syrets

 

6.Amelia Powroźnik „Pieta”

Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej

op. Marek Kozak

 

7. Michał Koba „Pod Krzyżem”

Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej

op. Marek Kozak

 

8. Dominika Zagrobelna „Anioł Stróż”

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

op. s. Justyna Romaniuk

 

9. Beata Dąbrowska „Wieża Babel”

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

op. s. Justyna Romaniuk

 

10. Maja Kołodziejczyk „Matka Boża wśród kwiatów”

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

op. s. Justyna Romaniuk

 

 

REGULAMIN XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

ORAZ UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2019

organizowanego przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu i Centrum Kulturalne w Przemyślu

KATEGORIA PLASTYCZNA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace, do których inspiracją były utwory literackie
  o tematyce religijnej.
 3. Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek lub grafika.
 4. Format pracy: A1, A2, A3 lub A4.
 5. Każda praca powinna być dokładnie opisana (na odwrocie):
 6. a) autor i tytuł utworu literackiego, który był inspiracją do pracy konkursowej;
 7. b) tytuł pracy;
 8. c) imię, nazwisko i wiek ucznia;
 9. d) imię i nazwisko opiekuna;
 10. e) adres instytucji delegującej, telefon.

 

Bardzo prosimy, aby prace nie były zwijane, a karty zgłoszenia naklejane na prace!

 1. Kryteria oceny prac:
 • twórcze podejście do tematu;
 • interpretacja tematu;
 • wartości estetyczne.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
 • Prace ocenia komisja wyznaczona przez organizatora.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
  oraz prezentacji konkursowych.

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (w załączeniu) prosimy przesyłać do dnia 23 marca 2019 r.
na adres:

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. Głęboka 1, 37-500 Jarosław

kontakt: s. Róża – tel. 16-623-06-50 lub 16-621-74-57

e-mail: sacrum2019@gmail.com

 

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

sp.niepokalanki.edu.pl

do dnia 2 kwietnia 2019 r.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami

na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

 

 

UWAGA!

Nagród nie wysyłamy pocztą

 

REGULAMIN XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

ORAZ UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2019

organizowanego przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu i Centrum Kulturalne w Przemyślu

KATEGORIA RECYTATORSKA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (wiersz lub fragment prozy).
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.
 4. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 recytatorów.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
 • Recytatorów ocenia komisja powołana przez organizatora.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
  oraz prezentacji konkursowych.

Konkurs jest dwustopniowy:

 • Etap I – rejonowy

odbywać się będzie w trzech ośrodkach i trzech terminach
(terminy ustalają poszczególne ośrodki)
podział związany z miejscem zamieszkania uczestników:

Rzeszów, Tarnobrzeg, Jarosław

 • Etap II – finał konkursu – dla laureatów I etapu.

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy przesyłać – na adres:

 1. dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego,

strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego.

Kontakt: Małgorzata Hołowińska, tel. 17-853-52-57; Wojewódzki Dom Kultury,

 1. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów. Termin etapu rejonowego –luty/ marzec 2019

 

 1. dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego.

Kontakt: Sylwester Łysiak, tel. 15-822-21-10; Tarnobrzeski Dom Kultury,

 1. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg. Termin etapu rejonowego – luty/marzec 2019

 

 1. dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

Termin etapu rejonowego – 23.03.2019 r. Karty zgłoszenia należy przesyłać do 08.03.2019 r.

Kontakt: Anna Pacek, tel. 16-623-06-50 lub 16-621-74-57, kom. 604-287-358,

e-mail: sacrum2019@gmail.com

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

REGULAMIN XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

ORAZ UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2019

organizowanego przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu i Centrum Kulturalne w Przemyślu

KATEGORIA POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści.
 3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (w języku polskim)

(zwracamy uwagę, że jest to konkurs poezji śpiewanej – NIE piosenki religijnej).

 1. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut.
 2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający CD.
 3. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 wykonawców.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
 • Wykonawców ocenia komisja powołana przez organizatora.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów

oraz prezentacji konkursowych.

 

Konkurs jest dwustopniowy:

 • Etap I – rejonowy

odbywać się będzie w trzech ośrodkach i trzech terminach

(terminy ustalają poszczególne ośrodki);

podział związany z miejscem zamieszkania uczestników:

Rzeszów, Tarnobrzeg, Jarosław

 • Etap II – finał konkursu – dla laureatów I etapu.

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy przesyłać – na adres:

 1. dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego,

strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego

Kontakt: Małgorzata Hołowińska, tel. 17-853-52-57; Wojewódzki Dom Kultury,

 1. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów. Termin etapu rejonowego – luty/marzec 2019
 2. dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego

Kontakt: Sylwester Łysiak tel. 15-822-21-10; Tarnobrzeski Dom Kultury,

 1. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg. Termin etapu rejonowego – luty/marzec 2019
 2. dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego

Kontakt: Anna Pacek , tel. 16-623-06-50 lub 16-621-74-57, kom. 604-287-358

e-mail: sacrum2019@gmail.com

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

Termin etapu rejonowego – 23.03.2019 r. Karty zgłoszenia należy przesyłać do 08.03.2019 r.

Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.