Kalendarium marzec 2015

Co czeka naszych uczniów w marcu 2015..

2

(poniedz.)

1800– Spotkanie dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

3

(wtorek)

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Annie Jenke „Pełnić służbę całym życiem” dla uczniów klasy I gimnazjum; etap szkolny

4

(środa)

700– Msza Święta w intencji kapelana ks. Kazimierza z okazji imienin
Sprawdzian próbny dla kl. VI po szkole podstawowej
Ogólnopolski konkurs z języka polskiego „Galileo” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
16 30-Prezentacje projektów edukacyjnych

5 -6

(czw. – pt.)

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów gimnazjum; o. Karol, karmelita z Krakowa

6

(piątek)

640– Msza Święta – I piątek miesiąca
Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude”-finał; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. zakwalifikowany: Michał Bereza z kl. III

7

(sobota)

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów; Stalowa Wola; zakwalifikowany: Andrzej Kucab z kl. III

9-10

(pon.-wt.)

XX Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży-Jarosław 2015   pod hasłem: „Taką mnie ścieżką poprowadź…”;                           sala widowiskowa MOK

10

(wtorek)

Msza Święta za Ojczyznę w Opactwie Sióstr Benedyktynek
Konkurs „Matematyka bez granic” dla uczniów klasy III gimnazjum

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”

udział biorą: Andrzej Krucan, Michał Bereza, Paweł Gdyk

12

(czwartek)

17 00 – Koncert finałowy XX Artystycznych Spotkań Dzieci             i Młodzieży pod hasłem „Taką mnie ścieżką poprowadź”; MOK

13

(piątek)

III Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada” ; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, uczniowie: Paweł Bańkowski i Andrzej Krucan z kl. III

14

(sobota)

10 00– XVI Wojewódzki konkurs „Sacrum w literaturze i sztuce”- etap rejonowy

18

(środa)

9 00– XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Annie Jenke „Pełnić służbę całym życiem” dla uczniów klas IV-VI i klas I i II gimnazjum; II etap; Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Rogóżnie
Konkurs polonistyczny „Lutnia Safony” dla uczniów gimnazjum

19

(czwartek)

Konkurs Międzynarodowy „Kangur Matematyczny” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

21

(sobota)

1000 – Finał XVI Wojewódzkiego konkursu

„Sacrum w literaturze i sztuce”

24

(wtorek)

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu grupy 0 „B” dla uczniów szkoły

25

(środa)

900– Msza Święta – Zwiastowanie NMP. Dzień Świętości Życia
Konkurs recytatorski „Śladami słów ks. Jana Twardowskiego” dla uczniów gimnazjum
Próbny egzamin gimnazjalny z języków obcych: angielskiego       i niemieckiego

900 – Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny “Astrolabium”

(III edycja)

udział biorą: Michał Bereza, Andrzej Krucan, Andrzej Kucab

26

(czwartek)

Próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej
15 30 – Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu grupy 0 „B”       dla rodziców

27

(piątek)

Próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej
1400 – Regionalny Konkurs Młody Einstein – etap szkolny udział biorą: Paweł Bańkowski, Michał Bereza, Paweł Gdyk, Andrzej Krucan, Andrzej     Kucab, Dominika Machała, Kamila Machała

30

(poniedz.)

1500– Spotkanie wychowawców

900 – Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

udział biorą: Paweł Bańkowski, Michał Bereza, Paweł Gdyk, Andrzej Krucan, Andrzej Kucab, Dominika Machała, Kamila Machała, Jakub Kraśniak

31

(wtorek)

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu grupy 0 „B” dla szerszej publiczności; Sala Lustrzana
1800– Msza Święta przed sprawdzianem po klasie VI
23 marca, 2015