Informacja dla rodziców o podręcznikach na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII  zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej na podręczniki.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat podręczników otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz na pierwszym spotkaniu z wychowawcą.

Prosimy o zakupienie podręcznika do religii według poniższej listy:

Ćwiczenia do nauki religii dla dzieci z grupy 0  zamówi siostra katechetka na początku roku szkolnego 2018/2019.

Prosimy Rodziców o zakupienie uczniom kl. 1- 8 szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum następujących podręczników do nauki religii z Wydawnictwa GAUDIUM:

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 1  Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

KLASA 2 Kochamy Pana Jezusa

KLASA 3 Przyjmujemy Pana Jezusa

KLASA 4  Jestem chrześcijaninem + karty pracy

KLASA 5 Wierzę w Boga + karty pracy

KLASA 6 Wierzę w Kościół + karty pracy

KLASA 7 Spotykam Twoje Słowo + karty pracy

KLASA 8  Z Tobą idę przez życie + karty pracy

GIMNAZJUM

III G Żyję Twoją miłością + karty pracy

12 sierpnia, 2018