W duchu patriotyzmu witamy nowy rok szkolny

3 września 2018 roku po raz kolejny powitaliśmy nowy rok szkolny.

Uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele i pracownicy rozpoczęli ten dzień od uczestnictwa we Mszy Św. Uroczystość tę celebrował Ks. Kazimierz Gadzała.

Zbliżająca się jesień jest okresem wyjątkowym, bowiem już od początku roku przygotowujemy się do świętowania okrągłej, 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O patriotycznej postawie obrońców Ojczyzny przypomnieli zebranym artyści należący do zespołu wokalnego, w których wykonaniu usłyszeliśmy wzruszające pieśni o tematyce narodowowyzwoleńczej.

Po części wspólnej przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści udali się do klas, gdzie zostali powitani przez wychowawców. Piękna pogoda zdecydowanie działała zachęcająco, dlatego zarówno młodsze, jak i starsze dzieci w nowy okres nauki szkolnej weszły z nadzieją na zasłużone osiągnięcia, mile spędzony czas oraz wstawiennictwo u Najwyższego, o które zawsze prosimy w modlitwach bł. Matkę Marcelinę.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów, a także radości związanej ze wspólnym zaangażowaniem w zdobywanie wiedzy. Liczymy, że w bieżącym roku szkolnym w znacznej mierze uda nam się zrealizować jedną z zasad naszej ukochanej Patronki – „Bóg nas stworzył Polakami”.

Powodzenia!

Anna Godos

12 września, 2018