Regulamin Konkursu Sacrum

REGULAMIN XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

ORAZ UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2019

organizowanego przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu i Centrum Kulturalne w Przemyślu

KATEGORIA PLASTYCZNA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace, do których inspiracją były utwory literackie
  o tematyce religijnej.
 3. Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek lub grafika.
 4. Format pracy: A1, A2, A3 lub A4.
 5. Każda praca powinna być dokładnie opisana (na odwrocie):
 6. a) autor i tytuł utworu literackiego, który był inspiracją do pracy konkursowej;
 7. b) tytuł pracy;
 8. c) imię, nazwisko i wiek ucznia;
 9. d) imię i nazwisko opiekuna;
 10. e) adres instytucji delegującej, telefon.

 

Bardzo prosimy, aby prace nie były zwijane, a karty zgłoszenia naklejane na prace!

 1. Kryteria oceny prac:
 • twórcze podejście do tematu;
 • interpretacja tematu;
 • wartości estetyczne.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
 • Prace ocenia komisja wyznaczona przez organizatora.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
  oraz prezentacji konkursowych.

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (w załączeniu) prosimy przesyłać do dnia 23 marca 2019 r.
na adres:

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. Głęboka 1, 37-500 Jarosław

kontakt: s. Róża – tel. 16-623-06-50 lub 16-621-74-57

e-mail: sacrum2019@gmail.com

 

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

sp.niepokalanki.edu.pl

do dnia 2 kwietnia 2019 r.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami

na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

 

 

UWAGA!

Nagród nie wysyłamy pocztą

 

REGULAMIN XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

ORAZ UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2019

organizowanego przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu i Centrum Kulturalne w Przemyślu

KATEGORIA RECYTATORSKA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (wiersz lub fragment prozy).
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.
 4. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 recytatorów.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
 • Recytatorów ocenia komisja powołana przez organizatora.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów
  oraz prezentacji konkursowych.

Konkurs jest dwustopniowy:

 • Etap I – rejonowy

odbywać się będzie w trzech ośrodkach i trzech terminach
(terminy ustalają poszczególne ośrodki)
podział związany z miejscem zamieszkania uczestników:

Rzeszów, Tarnobrzeg, Jarosław

 • Etap II – finał konkursu – dla laureatów I etapu.

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy przesyłać – na adres:

 1. dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego,

strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego.

Kontakt: Małgorzata Hołowińska, tel. 17-853-52-57; Wojewódzki Dom Kultury,

 1. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów. Termin etapu rejonowego –luty/ marzec 2019

 

 1. dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego.

Kontakt: Sylwester Łysiak, tel. 15-822-21-10; Tarnobrzeski Dom Kultury,

 1. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg. Termin etapu rejonowego – luty/marzec 2019

 

 1. dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego.

Termin etapu rejonowego – 23.03.2019 r. Karty zgłoszenia należy przesyłać do 08.03.2019 r.

Kontakt: Anna Pacek, tel. 16-623-06-50 lub 16-621-74-57, kom. 604-287-358,

e-mail: sacrum2019@gmail.com

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

REGULAMIN XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

ORAZ UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2019

organizowanego przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

 1. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu i Centrum Kulturalne w Przemyślu

KATEGORIA POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści.
 3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (w języku polskim)

(zwracamy uwagę, że jest to konkurs poezji śpiewanej – NIE piosenki religijnej).

 1. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut.
 2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający CD.
 3. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • interpretacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.
 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 wykonawców.
 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
 • Wykonawców ocenia komisja powołana przez organizatora.
 • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów

oraz prezentacji konkursowych.

 

Konkurs jest dwustopniowy:

 • Etap I – rejonowy

odbywać się będzie w trzech ośrodkach i trzech terminach

(terminy ustalają poszczególne ośrodki);

podział związany z miejscem zamieszkania uczestników:

Rzeszów, Tarnobrzeg, Jarosław

 • Etap II – finał konkursu – dla laureatów I etapu.

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy przesyłać – na adres:

 1. dla uczestników z powiatów:

rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego,

strzyżowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego

Kontakt: Małgorzata Hołowińska, tel. 17-853-52-57; Wojewódzki Dom Kultury,

 1. Okrzei 7; 35-959 Rzeszów. Termin etapu rejonowego – luty/marzec 2019
 2. dla uczestników z powiatów:

tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego

Kontakt: Sylwester Łysiak tel. 15-822-21-10; Tarnobrzeski Dom Kultury,

 1. Słowackiego 2; 39-400 Tarnobrzeg. Termin etapu rejonowego – luty/marzec 2019
 2. dla uczestników z powiatów:

przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego

Kontakt: Anna Pacek , tel. 16-623-06-50 lub 16-621-74-57, kom. 604-287-358

e-mail: sacrum2019@gmail.com

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

Termin etapu rejonowego – 23.03.2019 r. Karty zgłoszenia należy przesyłać do 08.03.2019 r.

Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

27 stycznia, 2019