Rekolekcje Wielkopostne w klasach I-IV

W poniedziałek 11 marca uczniowie z klas I–IV przeżywali swoje wielkopostne rekolekcje, które poprowadził ksiądz Łukasz Kramarz. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „Serce wielkie nam daj”. Wprowadzeniem w tematykę dnia była pantomima o tym, jak Pan Bóg stworzył człowieka, dając mu serce do kochania. Przedstawiła ją młodzież oazowa. Następnie ksiądz Łukasz rozmawiał z uczniami na temat tego, co należy czynić, aby nasze serca były dobre dla innych.

Potem uczniowie pracowali w grupach: ci z kl. III–IV udali się do klas, gdzie mieli za zadanie wykonać własnoręcznie serce na patyku oraz ułożyć cytat z Biblii na dużych kartkach. Natomiast uczniowie z kl. I–II w tym czasie mieli spotkanie z księdzem, który mówił m.in. o tym, co należy zmienić w swoim życiu, aby być lepszym. Po skończeniu zadania uczniowie z klas III–IV przedstawili swoje prace. Pomysłów nie brakowało, każde serce było wyjątkowe i piękne. Klasy młodsze zaś udały się na film o świętym Pawle.

Kolejnym punktem dnia była droga krzyżowa. Podczas tego nabożeństwa przedstawiciele z kl. IVa i IVb dźwigali krzyż, a wszyscy pozostali nieśli wcześniej wykonane serca, które zostały złożone pod ołtarzem. Uwieńczeniem rekolekcji była wspólnie przeżywana Eucharystia.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tak wyjątkowego czasu i spotkania z Najlepszym Przyjacielem.

s.L

14 marca, 2019