Miejskie podsumowanie Roku Sportowego

W dniu 13 czerwca w auli PWSTE miało miejsce Miejskie Podsumowanie Roku Sportowego 2018/2019. Nasze dwie uczennice, Dagmara Kłak i Paulina Maciałek z kl. V, odebrały dyplomy, statuetki i nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte podczas zawodów Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu wojewódzkim. Dzięki temu nasza szkoła zajęła IV miejsce w rywalizacji sportowej wśród szkół jarosławskich. Podziękowanie
i gratulacje odebrał również nauczyciel wychowania fizycznego – Pan Tomasz Duda, któremu serdecznie dziękujemy za przygotowywanie dziewczynek do zawodów, a Dagmarze i Paulinie życzymy dalszych sukcesów.

s.L.

13 czerwca, 2019