Podsumowanie udziału w nabożeństwach różańcowych

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły gromadzili się na wspólnym różańcu, modląc się w intencjach Ojczyzny, za chorych i cierpiących a także w intencjach naszych rodzin. Różaniec rozpoczynał się o godzinie 7.35 rano w kaplicy sióstr. Pomimo tak wczesnej godziny nie brakowało chętnych do jego odmawiania. Każda klasa miała wyznaczony dzień do poprowadzenia różańca. Do kaplicy przychodzili nie tylko uczniowie, lecz także ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Uczniowie z klas młodszych przy wejściu do kaplicy otrzymywali naklejki, które wklejali do wcześniej rozdanych książeczek. W środę 4 listopada nastąpiło podsumowanie udziału w nabożeństwach. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w nabożeństwach za rok.

s. L

5 listopada, 2020