Spotkanie z pisarką i dziennikarką panią Małgorzatą Nawrocką

We wtorek 1 czerwca w naszej szkole miało miejsce spotkanie z pisarką i dziennikarką panią Małgorzatą Nawrocką. Spotkanie z młodzieżą miało na celu obudzenie pasji czytania jako alternatywy dla „ekranów”, które nas otaczają oraz uświadomienie potrzeby mądrego i krytycznego korzystania z mediów. Uczniowie mieli możliwość dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami, zadawania pytań.

1 czerwca, 2021