Udział naszej szkoły w XXVIII Ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata” pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”

Udział naszej szkoły w XXVIII Ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata” pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.
Głównym celem wyżej wymienionej akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja ta miała również na celu przekazanie uczniom jak ważna jest segregacja odpadów w codziennym życiu.
Dlatego też dnia 17 września nasi uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki wspólnie z wychowawcami po raz kolejny wyruszyli w teren, aby oczyścić okolice naszej szkoły ze zbędnych śmieci. Każda klasa miała wyznaczony teren, który posprzątała. Po zakończeniu akcji, uczniowie złożyli worki w wyznaczonym miejscu.
Czynny udział młodzieży w takich akcjach zwraca uwagę na to, że należy segregować odpady i dbać o swoje środowisko.
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie się w akcję.
17 września, 2021