Poświęcenie podręczników i zeszytów

W środę 29 września ks. Kazimierz Gadzała dokonał w naszej szkole poświęcenia podręczników i przyborów szkolnych. Modliliśmy się także wspólnie w klasach w intencji naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz za wszystkich uczniów naszej szkoły.

29 września, 2021