Finał Zbiórki Karmy dla Zwierząt

19 listopada 2021r. nasza szkoła przekazała karmę i dużą, piękną budę dla bezdomnych i potrzebujących zwierząt z Ośrodka Adopcyjnego „Arka” w Przemyślu. Buda była wykonana samodzielnie przez naszych uczniów na zajęciach technicznych pod kierunkiem pana Roberta Susa. Tego też dnia przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Eweliny Łysik został zorganizowany apel, podczas którego losowano drobne upominki wśród zaangażowanych w akcję.
Dziękujemy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom za duże zaangażowanie.
s. L
19 listopada, 2021