Zajęcia na Świetlicy Szkolnej

Jeszcze we wrześniu nasza szkoła otrzymała w prezencie od węgierskiej młodzieży konstrukcje do układania z najpiękniejszymi miejscami na Węgrzech. W wolnej chwili uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej układają te konstrukcje. W taki sposób powstał już Plac Bohaterów. Jest to jeden z najważniejszych placów w Budapeszcie. Plac Bohaterów to symboliczne otoczone budynkami Muzeum Sztuk Pięknych. Miejsce wielu ważnych i symbolicznych wydarzeń w węgierskiej historii, w tym również pielgrzymki papieża Jana Pawła II. Na placu ustawiona jest kolumnada i pomniki wybitnych węgierskich wodzów, przywódców i królów. W tym Siedmiu węgierskich wodzów, przywódców siedmiu węgierskich plemion, którzy w 895 roku wkroczyli do Kotliny Panońskiego. Nad nimi na 36-metrowej kolumnie wznosi się postać Archanioła Gabriela, który według legend ukazał się węgierskiemu królowi Stefanowi I. Miejsce wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kolejna konstrukcja to Most Łańcuchowy w Budapeszcie, znany również pod nazwą Most Széchenyiego jest bez wątpienia najsłynniejszym i najpiękniejszym mostem w Budapeszcie. Wzniesiony pierwotnie w latach 1839-49 most o długości 380 metrów był pierwszym mostem w Budapeszcie i pierwszym kamiennym mostem na węgierskim odcinku Dunaju. Słynnego mostu po obydwu stronach strzegą kamienne lwy. Obowiązkowy punkt każdej wycieczki do Budapesztu od lat jest symbolem i atrakcją turystyczną miasta.
24 listopada, 2021