Wigilia w Klasie VI

Dnia 17 grudnia w klasie VI odbyła się wigilia klasowa podczas, której kultywowane były tradycje bożonarodzeniowe. Nasze wigilijne spotkanie rozpoczęliśmy odczytaniem fragmentu Ewangelii wg Świętego Łukasza ( Łk 2, 1-14). Następnie dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

17 grudnia, 2021