Spotkanie z Higienistką na Świetlicy

Pierwsza pomoc w naszej szkole. Zajęcia warsztatowe w kl. I-III.
31 stycznia 2022 r. w klasach I-III odbyły się zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowania w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia. Zajęcia polegały m.in na przećwiczeniu praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomu.
31 stycznia, 2022