Zajęcia szachowe w klasie 3

Szachy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarzają nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształcą wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjują sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Mamy nadzieję, że nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

5 marca, 2022