Dzień Liczby PI

14 marca liczba Pi obchodzi swoje święto. Datę wybrano nieprzypadkowo – w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, co stanowi jej przybliżoną wartość. Liczba π lub ludolfina, to stała matematyczna, która określa stosunek długości obwodu koła, do długości jego średnicy π=3,141592… Młodzież naszej szkoły także uczciła ten dzien. W klasie II uczniowie mieli okazje posłuchać i oglądnąć prezentację o liczbie Pi. Na koniec wykonali piękne „Miasto Pi”. Na kółku matematycznym uczniowie przygotowali Pi – grafy, a uczniowie klasy V obejrzeli prezentację oraz mieli za zadanie wykonać eksperyment w którym mierzyli obwody i średnicę koła, później za pomocą kalkulatora obliczali iloraz który pokazał im czym jest właśnie liczba PI.

I.W

15 marca, 2022