Klasowy Turniej Ortograficzny

Uczniowie klasy III wzięli udział w Turnieju Ortograficznym, podczas którego zmagali się z zadaniami wymagającymi znajomości zasad ortograficznych. Na koniec na uczniów czekała ulubiona zabawa ” Ja mam, kto ma…”, której tematem była pisownia wyrazów z „ó”.

E.P

30 marca, 2022