Realizujemy trzy projekty: „Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Jarosław”

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła realizuje trzy projekty: „Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Jarosław”.
– Edukacja Kulturalna i Artystyczna
– Popularyzacja Literatury Polskiej
– Organizowanie Form Spędzania Wolnego czasu
W ramach tych programów od maja 2022r do grudnia 2022r w naszej szkole będą organizowane następujące zajęcia dla uczniów:
 Warsztaty czytelnicze
 Warsztaty poetyckie
 Spotkanie z pisarzem/poetą z Jarosławia
 Konkurs recytatorski
 Warsztaty wokalno-instrumentalne
 Warsztaty plastyczne
 Warsztaty fotografii
 Udział w konkursie regionalnym/wojewódzkim
 Organizacje i przeprowadzenie konkursu pieśni i piosenki religijnej oraz patriotycznej
 Organizacje i przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotograficznego
 Szachy
 Tenis stołowy
 Piłka nożna
 Piłka ręczna
 Gimnastyka korekcyjna
 „Ciekawi odkrywcy”
 Warsztaty profilaktyczne
Zachęcamy uczniów do korzystania z bogatej oferty zajęć.
23 maja, 2022