Klasę V odwiedził Strażak

3 czerwca klasę V odwiedził Rodzic jednego z uczniów Pan Krzysztof Dubanik, który jest strażakiem w Państwowej Jednostce Straży Pożarnej w Jarosławiu. Pan Krzysztof w ciekawy sposób przybliżył uczniom specyfikę pracy strażaka. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych akcji. Wyjaśnij jak ważna w pracy strażaka jest umiejętność pracy w zespole.

3 czerwca, 2022