Wycieczka Rowerowa do Radawy klasy VII

8 czerwca uczniowie klasy VII uczestniczyli w wycieczce rowerowej do Radawy. Celem wycieczki była promocja aktywnego wypoczynku oraz poznanie interesujących miejsc naszej okolicy i najbliższego regionu zarówno w kontekście kulturowym, społecznym, historycznym, przyrodniczym oraz propagowanie zdrowego stylu życia, a także wdrażanie młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu.

8 czerwca, 2022