Podsumowanie Zajęć Koła Plastycznego

Gratuluję wszystkim uczestnikom kółka plastycznego wytrwałości i kreatywności jaką wykazywali się przez cały rok szkolny i życzę wszystkim słonecznych, wesołych i ciekawych wakacji.

23 czerwca, 2022