Narodowe Czytanie

3 września odbyła się 11 ogólnopolska edycja akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP, propagującej znajomość literatury narodowej. Polega ona na głośnym odczytaniu fragmentów dzieł znamienitej literatury polskiej. 5 września nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji. W świetlicy szkolnej zgromadzili się uczniowie klas V-VIII wraz z nauczycielami. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiej wzmianki na temat organizowanej akcji i jej znaczenia. Tematem 11 edycji „Narodowego Czytania” były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, które w tym roku obchodziły 200. rocznicę ich wydania. Następnie wyświetlona została prezentacja na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza. Na końcu wszyscy uczestnicy akcji w skupieniu wysłuchali dwóch ballad: „Powrót taty” oraz ” Pani Twardowska”. Okazało się, iż teksty Adama Mickiewicza mogą budzić wiele różnych emocji – bawić ale również wzruszać i nakłaniać do refleksji.

A.C

6 września, 2022