Wyjście Dzieci z gr. 0B do Sali Zabaw „Korona”

14 września 2022 r. dzieci z grupy 0b wybrały się na wycieczkę do sali zabaw „Korona” w Jarosławiu. Był to czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej przedszkolaków, ale także okazja do doskonałej zabawy i rozładowania dziecięcej energii, a co najważniejsze – radosnej zabawy.

14 września, 2022