Wycieczka kl. VII-VIII do Przemyśla i Bolestraszyc

22 września uczniowie klas VII i VIII mieli okazję wziąć udział w wycieczce po ziemi przemyskiej – „Kresowej krainie fortów”. W Przemyślu zwiedziliśmy rynek, weszliśmy na wieżę widokową, z której podziwialiśmy panoramę miasta. Zwiedziliśmy także bazylikę archikatedralną oraz katedrę greckokatolicką. Kolejnym punktem naszej wycieczki były Bolestraszyce. Podprzemyskie Bolestraszyce słyną dziś z imponującego i pięknie utrzymanego arboretum. Nazwa arboretum pochodzi od łacińskiego słowa arbor – drzewo. Jest to obszar, na którym uprawia się drzewa i krzewy dla celów dydaktycznych, naukowych i hodowlanych. W Bolestraszycach zgromadzono kilka tysięcy gatunków i odmian roślin z całego świata m.in. wrzosowatych, dzikich jadalnych, barwierskich, biblijnych oraz narodową kolekcję irysów. Szczególną troską otacza się gatunki wpisane na krajową czerwoną listę roślin rzadkich, zagrożonych i ginących oraz historyczną kolekcję gatunków i odmian drzew owocowych. Ubogaceni wszyscy szczęśliwie wrócili do domów.

22 września, 2022