Logopedia w klasach 0-II

Zajęcia logopedyczne mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy, poprzez, m.in.
– rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,
– ćwiczenia oddechowe,
– ćwiczenia artykulacyjne,
– ćwiczenia słuchowe,
– wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
– wprowadzanie w świat gramatyki języka polskiego,
– ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
27 września, 2022