Wyjście kl. VII do Huty Szkła w Jarosławiu

W dniu 24 października 2022r. roku uczniowie klasy siódmej wzięli udział w wycieczce do Owens-Illinos Inc. Huta Szkła w Jarosławiu. W ramach zwiedzania młodzież zapoznała się z procedurą planowania zaopatrzenia zakładu w surowce produkcyjne, procesem wytopu szkła, charakterem linii produkcyjnej oraz towarzyszącym jej przepływom surowca oraz wyrobów gotowych. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką prowadzenia kontroli jakości, układem linii transportowych wewnątrz zakładu i magazynem wyrobów gotowych.

24 października, 2022