Podsumowanie akcji “Podaj mydło”

W październiku tego roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,Podaj mydło”, której organizatorem jest Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania. Celem akcji była zbiórka kostek mydła dla Afryki. Udało się zgromadzić ich pokaźną ilość (308). Była to kolejna akcja w naszej szkole, która zakończyła się sukcesem.
Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu i hojności uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Do akcji przyłączyli się także zmotoryzowani z Jarosławia i okolic.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom za ofiarność, za wrażliwe, dobre serce, za otwartość na potrzeby innych.
5 listopada, 2022