Maj 2023

Co nas czeka w maju 2023r.

1 (pon.) Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2 (wt.) Święto Flagi RP – dzień wolny (z puli dyrektora).
3 (śr.) Uroczystość Królowej Polski oraz Święto Konstytucji 3 Maja.
4 (czw.) Nabożeństwa Majowe – w kaplicy o 7.45.
5 (pt.) I Piątek Miesiąca
8 (pon.) Rozstrzygnięcie konkursu „I ty możesz być autorem książki” – SP nr 4.
9 (wt.) Wycieczka ucz. kl. 4 i 7 do Lublina ????????
9 Wojewódzki Konkurs „Twórcy literaccy i ich epoki – Maria Konopnicka.
SP im. M. Konopnickiej w Siennowie.
10 (śr.) Spotkanie ucz. kl. 7 i 8 z p. Zuzanną B. wykładowcą  PWSTE w ramach doradztwa zawodowego – godz. 13.20.
11 (czw.) Dzień Piątoklasisty.
11 Wyjście ucz. kl. II i III do PWSTE na Festiwal Kreatywności (godz. 9.00 – 13.00).
11 Konkurs szkolny „Żywe obrazy z historii” dla ucz. kl. 4 – 8.
12 (pt.) Wycieczka ucz. kl. 1 -3 do Zespołu Parkowo-Pałacowego w Zarzeczu (lekcja muzealna).
12 Udział uczniów w różnych atrakcjach organizowanych przez Stowarzyszenie Osób
z Niepełnosprawnością.
15 (pon.) Szkolenie dla Członków Komisji Egzaminacyjnej.
16 (wt.) Wyjście ucz. kl. 1 do Centrum Edukacji Kulturalnej.
17, 18
(śr., czw.)
Wycieczka uczniów kl. 4, 5 i 6 do Janowa Lubelskiego.
18, 19 (czw., pt.) Test Trzecioklasisty.
 
21 (niedz.) Msza św. za Solenizantów majowych – godz. 8.00.
23 (wt.) Egzamin z języka polskiego dla uczniów kl. 8.
24 (śr.) Egzamin z matematyki.
25 (czw.) Egzamin z języka angielskiego.
23-25 Egzamin próbny dla ucz. klasy 7 – godz. ……
25 (czw.) Spontaniczny konkurs wierszy patriotycznych dla ucz. kl. 1-4 „Kto ty jesteś” – JOKiS.
25 Zajęcia przyrodnicze dla dzieci z grupy „0”b.
30 (wt.) Spotkanie wychowawcze – godz. 14.45.
31 (śr.) Konkurs matematyczny dla ucz. kl. 6 „Mistrz Matematyki” – SP nr 2.
 

 

1 maja, 2023