Uroczystość Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja delegacja uczniów z naszej szkoły wzięła udział w Uroczystościach Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Parafii Królowej Polski w Jarosławiu. Uczniowie reprezentowali szkołę poprzez udział we Mszy Świętej oraz składanie wiązanki pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

3 maja, 2023