1 MIEJSCE W RANKINGU JAROSŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2023

Ranking Szkół Podstawowych 2023
Ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl przygotował Ranking Szkół Podstawowych 2023 dla największych miast w Polsce.
Wszystkie dane potrzebne do stworzenia rankingu szkół podstawowych pozyskane zostały z takich instytucji jak OKE, CKE oraz MEiN. Został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Dodatkowo brano pod uwagę wyniki z olimpiad przedmiotowych.
Artykuł poświęcony temu wydarzeniu dostępny jest pod adresem: https://jaroslaw.naszemiasto.pl/najlepsze…/ar/c5-9221907
4 maja, 2023