Egzamin na Kartę Rowerową w kl. IV

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub innego opiekuna. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.
29 maja uczniowie klasy IV zmagali się z egzaminem praktycznym na kartę rowerową. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego, zaliczyli go wzorowo i już niedługo będą mogli wyruszyć na drogi.
29 maja, 2023