Wycieczka do Zamościa kl. I-III oraz V w Ramach Programu „Poznaj Polskę”

 

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”nasza szkoła otrzymała ze środków Ministra Edukacji i Nauki dotację celową w wysokości 3616zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie jednodniowej wycieczki szkolnej do Zamościa zorganizowanej dla klas I- III. Trasa wycieczki obejmowała następujące punkty edukacyjne: – Historyczny zespół miejski w ramach obwarowań XIX w., – Muzeum Zamojskie, – Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Dzieci z zainteresowaniem słuchały odprowadzającej nas pani przewodnik. Ogromną atrakcją był wystrzał armatni oraz projekcja multimedialna „Historia miasta i twierdzy Zamość”. Na koniec udaliśmy się na pyszne zamojskie pierogi i lody.

Więcej informacji www.niepokalanki.pl.

2 czerwca, 2023