Dzień Sportu w kl. IV-VIII

16 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Uczniowie z klas IV-VIII pod opieką swoich wychowawców mieli szansę wykazać się sprawnością fizyczną w różnych konkurencjach.

16 czerwca, 2023