Wycieczka do Lublina w Ramach Programu „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” nasza szkoła otrzymała ze środków Ministra Edukacji i Nauki dotację celową w wysokości 4915 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie jednodniowej wycieczki szkolnej do Lublina zorganizowanej dla klas IV i VII.

Pierwszym punktem przewidzianym do zwiedzania był Ogród Botaniczny UMCS. Położony jest on w Lublinie i można tam poznać bogactwo roślin, z których wiele nie spotyka się na co dzień w naszym otoczeniu.  Po wizycie w ogrodach udaliśmy się do skansenu – Muzeum Wsi Lubelskiej. Poznaliśmy tam wygląd historycznej wsi polskiej. Uczniowie zobaczyli stary młyn wiatrakowy, sklep, salon lekarski a także prawdziwe chłopskie gospodarstwa z XIX wieku. Piękne usytuowanie skansenu, wśród bujnej roślinności i wolno żyjących tam zwierząt, zachęcał do długiego spaceru. Następnym punktem programu był spacer po Starym Mieście. Podziwialiśmy zabytkowe kamienice, Trybunał Koronny, Bramę Grodzką, Bramę Krakowską. Podczas tego spaceru dzieci mogły nabyć pamiątki. Na koniec udaliśmy się na obiad. Najedzeni, trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do domu.

Więcej informacji www.niepokalanki.pl.

21 czerwca, 2023