Piękne Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

Znowu zdaliśmy egzamin! I to bardzo dobrze!
W szkole sióstr niepokalanek w Jarosławiu znowu uczniowie klas ósmych zakończyli swoją edukację bardzo wysokim wynikiem egzaminu.
Gratulujemy przede wszystkim nauczycielom, którzy nie szczędzili wysiłku, by motywować, zachęcać i wymagać…. Praca była żmudna, ale, jak widać potrzebna i owocna. Szczególne podziękowanie składamy na ręce pani Małgorzaty Stec – polonistki, pani Anny Konarskiej nauczycielki matematyki oraz anglisty – pana Jacka Gwoździa. Gratulujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i siostrze dyrektor. Jest z czego się cieszyć!
11 lipca, 2023