Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy pracują zgodnie z rocznym planem pracy. Poprzez realizację tego planu, kształtujemy u dzieci rozwój zainteresowań, umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego.
Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami.
7 września, 2023