Podsumowanie Nabożeństw Różańcowych

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły gromadzili się na wspólnym różańcu, modląc się w intencjach Ojczyzny, pokoju na świecie a także w intencjach naszych rodzin. Różaniec rozpoczynał się o godzinie 7.40 rano w kaplicy sióstr. Pomimo tak wczesnej godziny nie brakowało chętnych do jego odmawiania. Każda klasa miała wyznaczony dzień do poprowadzenia różańca. Do kaplicy przychodzili nie tylko uczniowie, lecz także ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy. We wtorek 31 października nastąpiło podsumowanie udziału w nabożeństwach. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w nabożeństwach za rok.

31 października, 2023